Upplysningar om reparation, fel och eventuella brister

Har ni observerat eller anledning att mistänka fel eller brister i bostaden

Har det under din boendetid utförts förbättringar eller reparationsarbeten i bostaden?