1

Logga in

För din och din köpares säkerhet kommer du logga in med Bank ID. På så sätt säkerställer vi din och din köpares identitetet samt att kontrollerar att du faktiskt äger bostaden. Viktigt att du har Bank ID för att kunna använda vår tjänst. Har du inte ett Bank ID måste du vända dig till din bank för att begära och installera ett Bank ID.

2

Lägg till information om din bostad

Mycket av information om din bostad hjälper vi dig med - däremot är du den som känner din bostad bäst och du behöver komplettera med lite information för att avtalet skall bli gilitigt. När all information är inlagd är det dags att bjuda in din köpare i processen.

3

Bjud in din köpare

Dags för formalian. När du/ni och er/era köpare gått igenom informationen om din bostad och är överens om detaljerna är det dags att signera. Vi gör det enklare än någonsin att signera kontraket - du kan enkelt helt digitalt från din soffa, Bali eller tillsammans med dina köpare - ni bestämmer själva var och när det skall ske. För att avtalet skall bli giltigt krävs som vanligt att alla pater signerar.

4

Signerat - sen då?

Efter signeringen finns det några saker att tänka på innan själva överlåtelsen av bostaden sker. Vi hjälper dig och din köpare med en gemensam checklista på vad som skall göras och när. Självklart kommer vi påminna dig via mail under vägens gång så att alla saker blir gjorda.

5

Betalning för tjänsten

Betalning sker inte förrän du och din köpare är överens om detaljer kring försäljningen. Skulle ni på något sätt inte komma överens, du ångrar dig eller du är bara inne och testar... det är helt ok. Du kan vara helt trygg med att ingen dragning sker förrän samtliga har godkänt avtalet.