Frågor och svar

Har du frågor så hoppas vi att du hittar svaren här

Energideklaration

Om du säljer ett hus behöver du som säljare låta göra en energideklaration. Energideklarationen visar hur mycket energi ditt hus förbrukar och utförs av en oberoende energiexpert. Energideklarationen gäller i 10 år - är din energideklaration äldre än 10 år behöver du förnya denna. Behöver du en sakkunnig som kan ta fram en ny energideklaration kan du söka upp en certifierad person som kan hjälpa dig här.

Är ni mäklare?

Nej. Vi vill vara ett alternativ till dig som säljer själv. Vi bygger en tjänst som gör det enklare, smidigare och säkrare än någonsin att sälja sin bostad. Den här tjänsten är för dig som kan tänka sig göra lite själv.

Ägarförhållanden på bostaden?

Vi kontrollerar alltid ägandet för att er affär skall bli så trygg som möjligt.

Bank ID

Alla parter - både köpare och säljer - måste identifiera sig med BankID. På så sätt så säkerställer vi alltid identieterna på alla parter.

Om någon part inte har Bank ID?

För tillfället kan vi inte hantera din affär just nu. Vi tittar på andra alternativ för att kunna hantera detta - dock är det inte något som ligger nära i framtiden att ta fram.

Jag vill göra förändringar i kontraktet?

I dag tillhandahåller vi enbart en typ av kontrakt anpassat för småhus eller bostadsrätt. Har du önskemål om detta tar vi tacksam emot förslag på vilka delar i avtalet som du är intresserad av att lägga till eller ta bort, det gör du genom att maila oss.

Om jag inte får sålt bostaden måste jag betala avgiften till Ligilo då?

Nej. Självklart inte.

Undersökningsplikt/Besiktning

Köparens undersökningsplikt ställer förhållandevis höga krav på köparen. Köparen förutsätts vara en kunnig person som ska utföra en noggrann undersökning. Med en kunnig person menas en normalt bevandrad och erfaren lekman. Högsta Domstolen har uttalat att en normalt bevandrad köpare till exempel bör känna till att blåbetong alstrar radon och att dålig ventilation kan ge upphov till skador.

Eftersom undersökningsplikten ställer höga krav på köparen väljer många att anlita en fackman att hjälpa till med att genomföra undersökningen åt köparen.

Handpenning och slutlikvid

När det gäller handpenning och slutlikviden behöver köparen kontakta sin bank för att få hjälp med detta. Vi jobbar för att hitta en smidigare lösning för ökad trygghet och enkelhet men för tillfället behöver detta ske på egen hand.

Vad händer om någon bryter avtalet?

Det finns inget generellt svar på den frågan utan det avgörs från fall till fall. Det avtalet ni ingår är alltid bindande - dvs när ni alla har signerat gäller avtalet. Väljer någon av parterna att brya avtalet anses det som ett avtalsbrott. I första fall rekommenderare vi att köpare och säljare försöker lösa detta själva. Om det inte går innebär det... ja vad innebär det då?

Vad menas med befintligt skick?

De fastighets och byggnadstillbehör som fanns i bostaden vid visningen (det som hör till själva bostaden, såsom vitvaror, badkar och liknande) ska ingå i köpet om inget annat avtalats.

Om jag inte får sålt bostaden måste jag betala avgiften till Ligilo då?

Nej. Självklart inte.

Upplysningsplikt för säljare

Grundtanken är som sagt att säljaren inte kan göras ansvarig för fel som köparen kunnat upptäcka. Trots det kan du som säljare i vissa lägen bli ansvarig om du känt till felen och ändå inte informerat köparen om dessa. Det gäller oftast mer betydande fel och brister, där köparen borde kunnat räkna med att få information om felet. För dig som säljare hjälper vi dig att fylla i dessa punkter under processen och du som köpare får en bilaga till avtalet med dessa.

Om jag inte får sålt bostaden måste jag betala avgiften till Ligilo då?

Nej. Självklart inte.

Ligilo

Om oss

Kontakta oss

Mail

Följ oss